Het ontdekken van het verborgen potentieel van medewerkers is lastig. Een betere benutting van de kennis en vaardigheden leidt tot grotere tevredenheid met als gevolg effectiever werken en meer betrokkenheid. Met coaching samen een verandertraject in gang zetten om iemand in haar of zijn kracht te laten staan. Inzicht verkrijgen in belemmeringen en vol energie het gekozen pad vervolgen. Dat is mijn motivatie.

Ellis Siems


Individuele coaching

In je werk kan de behoefte ontstaan om je verder te ontwikkelen. Het hebben van niet gebruikte kwaliteiten die je graag verder wilt ontwikkelen. Of geconfronteerd worden met een uitdaging waar je zelf niet verder meekomt en die je belemmert goed te kunnen functioneren. Ik kan je helpen om obstakels in je ontwikkeling te overwinnen zodat je je werk met hernieuwd vertrouwen en enthousiasme voort kan zetten.

In een coachtraject gaan we samen aan de slag met je ontwikkeling. Ik help je inzicht te krijgen in de achtergrond van je gedrag en samen kijken we hoe je zaken anders zou kunnen aanpakken. Het persoonlijk ontwikkeltraject wordt gestimuleerd door vanuit een waarderend perspectief het vraagstuk te benaderen. Appreciative Inquirry (AI) is een manier van onderzoeken waarbij de aandacht gericht wordt op waar je naartoe wilt in plaats van waar je van af wilt.


Loopbaancoaching

In een loopbaan coachtraject adviseer ik over de mogelijkheden van een individuele werknemer. We onderzoeken samen je talenten, behoeften, priv├ęsituatie en de mogelijkheden binnen en buiten de organisatie.

Loopbaanvragen kunnen ontstaan zowel vanuit de individuele medewerker als vanuit de organisatie. De vragen kunnen betrekking hebben op keuzes, blokkades, professionele ontwikkeling of zelfontplooiing. Verschillende vragen vereisen een verschillende benadering. Afhankelijk van de loopbaanvraag wordt naast keuzebegeleiding ook competentie coaching en loopbaancounseling ingezet.

Het doel van loopbaancoaching is heldere antwoorden te krijgen op wie je bent, wat je kennis en vaardigheden zijn, waar je gelukkig van wordt en wat je wilt. Dit met als doel om je nieuwe keuzemogelijkheden en handvaten te geven om je keuzes te verwezenlijken. De invulling van het traject wordt afgestemd op jou situatie, vraag en verwachtingen.


Teamcoaching

Deze vorm van coaching is erop gericht een team zich bewust te laten maken van minder effectieve patronen in het collectief denken en gedrag. In het coachtraject wordt het nemen van gezamenlijke en individuele verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van het team en te behalen resultaten gestimuleerd.

Een niet optimaal functionerend team kan veroorzaakt worden door interne en/of externe omstandigheden. Het traject start met een analyse van de huidige situatie. Vervolgens wordt samen met de opdrachtgever een begeleidingsprogramma ontwikkeld. In het traject worden onderliggende interactiepatronen zichtbaar en wordt het bewustzijn binnen het team vergroot.

Het team leert inzien wat de rol van eigen houding, gedrag en communicatie is. Vanuit dit inzicht en de gezamenlijke en eigen verantwoordelijkheid ontstaan verbeteringen in de onderlinge interactie. Het team zal tot betere prestaties komen. De periode tussen de samenkomsten wordt gebruikt voor oefeningen met aangepast gedrag. Inzet van een trainingsacteur tijdens het traject behoort tot de mogelijkheden.


E-coaching

Bij E-coaching of online coaching verloopt de communicatie met de coach via video, chat, telefoon of mail. Je kunt zelf bepalen wat de coachmomenten zijn. Dat kan handig zijn als je veel reist, onregelmatig werkt of een volle agenda hebt. E-mail coaching heeft als extra voordeel dat het schrijven een positieve werking heeft op je reflectie en ontwikkeling.

Er zijn drie belangrijke punten waarop de vormen van E-coaching zich onderscheiden:
  • Schriftelijk of gesproken.
  • Elkaar zien (video call) of juist niet (chat).
  • Meteen op elkaar reageren (video of audio call) of pas na een tijdje (e-mail).

Het online coachtraject duurt 3, 6 of 12 weken. De coachmomenten kun je zelf bepalen en het traject wordt afgerond met een evaluatie.Tijdens het traject kun je 24/7 gebruik maken van een beveiligde coaching omgeving.

Edelweiss
Edelweiss

De edelweiss is een plant die in het wild voorkomt in moeilijk te bereiken berggebieden. De edelweiss heeft zich aan deze moeilijke omstandigheden moeten aanpassen. Deze populaire bloem werd door toeristen verzameld en is daardoor bijna uitgestorven. Bergbeklimmers zien in de edelweiss een beloning na een uitdagende klim. Het vinden van een edelweiss is te vergelijken met een coachtraject. Je moet bereid zijn je kwetsbaar te durven opstellen en wellicht een weg bewandelen die niet altijd makkelijk begaanbaar is. Grenzen verleggen, patronen doorbreken en vooral jezelf overwinnen.
De symbolische betekenis van de edelweiss geldt ook voor een coachtraject. Durf, moed en zuiverheid.


Ellis Siems

Ik ben Ellis Siems en woon met mijn gezin in Groningen. De rode draad in mijn werkzaam leven is de verdere ontwikkeling van medewerkers. In de loop van de jaren heb ik steeds meer interesse gekregen in teamprocessen en in het beter benutten van de kennis en vaardigheden van medewerkers in organisaties. Toen ik zoekende was in mijn eigen ontwikkeling heb ik zelf een coachtraject doorlopen. In dit traject werd me duidelijk dat professioneel coachen was wat ik graag wilde doen. Inmiddels is deze wens gerealiseerd en heb ik mijn eigen coachpraktijk. Ik coach individuen en teams die te maken hebben met veranderingen binnen de werkomgeving. Omgaan met verlies is ook een onderwerp waarin ik me heb gespecialiseerd. Ik werk vanuit het waarderend perspectief en maak gebruik van creatieve middelen om inzicht te verschaffen.Quote

Ik kijk terug op een constructief, boeiend en leerzaam coaching traject. Een zeer waardevolle aanvulling op mijn eigen innerlijke reis.

Ellis is gepassioneerd in het coachen en dat zie je terug in haar inzet, enthousiasme en oprechte interesse.

Haar aanpak kenmerkt zich als pragmatisch, open, down-to-earth, gevarieerd en op maat. Continu op zoek naar methodieken en oefeningen die bij jou passen.

Ze is betrouwbaar, open en direct. Met de juiste vragen en hulpmiddelen prikkelt ze je om het antwoord op je vragen te vinden.

Adviseur huisvesting

Quote

Maakt makkelijke aanpassingen aan de specifieke wensen en situaties van ons team.

Sterk betrokken bij de situatie en de mensen die daar invloed op hebben.

Weet waar ze het over heeft. Aangenaam om mee samen te werken.

Ik zie dat jij betrokken bent en dat je een open houding hebt. Je weet bepaalde knelpunten te benoemen en je hebt een kritisch oor.

Je hebt een energieke houding en dat werkt stimulerend.

Docententeams VO en MBO

Quote

Positieve zakelijkheid, actieve en positieve manier van tijdbewaking. Energiek, enthousiast en toegankelijk. Communiceert op een prettige en duidelijke manier.

Je bent betrouwbaar, zet klant voorop, relativeert goed, structureert.

Ellis is voorbereid, ook als wij dat als team niet waren. Ze brengt een positieve sfeer. Ondanks de chaos binnen de organisatie zorgt ze dat het team nadenkt over doelen die wel haalbaar zijn.

Ze heeft kennis van zaken en kan dat op een prettige manier overbrengen.

Schoolleiders VO en MBO